Kunne I tænke jer på egen hånd
- at skrive sange?
- at øve sangene igennem?
- at øve på instrumenter?
- at øve samspil?
- at afprøve musikalske idéer?
- at udvikles kreativt?

Så er FO-Aarhus' studiecirkler måske lige noget for jer.  Vi synes det skal være sjovt at spille musik, uanset om man vil være stjerne, professionel musiker eller "bare" spille i øvelokalet med vennerne.

3 gode grunde til studiecirkel

1. Med en studiecirkel kan I via FO-Aarhus få hjælp med øvelokale eller andre praktiske ting.

2. Det, I får med en studiecirkel, er nemlig orden og system i arbejdet. At nå sit mål udenfor øvelokalet med et band i dag kræver utroligt meget arbejde. Ud over at I skal skabe ordentlige sange med jeres band, skal I også bekymre jer om markedsføring, networking, pressemateriale, hjemmeside, image/udseende/fotos m.m. Få bands kan overskue alt dette uden at tabe fremdrift eller gå helt i stå.

3. I får kontakter udenfor jeres band. Det er let nok at blive i sit øvelokale og ikke komme videre. Så er det godt at få feedback udefra. FO-Aarhus kender sikkert mange andre bands, klubber, som spiller jeres slags musik, eller andre i musikbranchen. Networking og det at skaffe sig de rigtige kontakter er vigtigt, og I kan bruge FO-Aarhus' kontaktflade som et udgangspunkt.

Leder af studiecirklen
I en studiecirkel skal der være en leder. I nogle grupper bidrager alle med lige meget og bestemmer lige meget. Andre grupper har en klar leder, som bestemmer det meste. Begge metoder kan bruges. Tit er lederen det medlem, som er "bedst til at holde orden".

Lederen af studiecirklen er den
- der har ansvar for kontakten til FO-Aarhus
- der sørger for, at deltagerlister bliver udfyldt
- der tjekker, at aftaler overholdes
- der sørger for, at alle på demokratisk vis kommer til orde og er med til at påvirke cirklens indhold og arbejdsmetoder

Deltagerlister
Et vigtigt værktøj for at få et lokale m.m. er, at FO-Aarhus får tilsendt deltagerlister med oplysning om
- hvornår I mødes i studiecirklen
- hvor længe I mødes
- hvem der deltager

"Listen" er et administrativt værktøj, som bekræfter over for FO-Aarhus og kommunen, at jeres gruppe er aktiv i studiecirklen. Så kan FO-Aarhus få tilskud fra det offentlige, hvilket går til lokaler, inventar osv. Uden udfyldte lister får vi ingen penge. At udfylde en liste er ikke svært.

Efter cirklen er slut, skal lederen underskrive listen og sende den ind til FO-Aarhus. Listen er et værdipapir, så vær forsigtig med ikke at notere datoer eller timer, hvor I ikke har været aktive i cirklen - det er bedrageri! Prøv at gøre det rigtigt fra starten, så giver det mindst arbejde for alle - det skal være ærligt og lovligt.

 Sådan fungerer en studiecirkel:
- Den skal være åben for alle (der må ikke kræves medlemsskab)
- Den skal være frivillig for alle
- Hovedparten af deltagerne skal være over 18 år
- I skal have en arbejdsplan for hele forløbet, som FO-Aarhus skal have en kopi af
- I skal være mindst 3 deltagere (inkl. lederen)
- I skal mødes mindst 2 gange og mindst 9 skoletimer (á 55 min.) i hele forløbet (max. 45 uger pr. år)
- I må max. mødes 3 gange om ugen og max. 4 skoletimer pr. gang
- I har kun adgang til jeres lokale, når I mødes som en del af arbejdsplanen dvs. på mødegangene
- Hver studiecirkel betaler 100 kr. pr. måned til FO-Aarhus og har dermed adgang til lokalet efter planen

Hvis holdet opnår tilskud fra anden side, f.eks. folkeoplysningsloven, skal det oplyses, inden holdet starter, idet vi sikrer os, at der ikke opnås dobbelt tilskud.

Har I spørgsmål og ønsker at høre mere om studiecirklerne, så send en mail til skoleleder Torben Dreier (td@fo-aarhus.dk) eller kursuschef Jette Bach (jb@fo-aarhus.dk)