Ud over at du skal skabe ordentlige forhold for deltagerne og skabe kvalitet i indhold og arbejde, skal man også bekymre sig om markedsføring, networking, pressemateriale, hjemmeside, image/udseende/fotos m.m. Få interessegrupper kan overskue alle disse faktorer uden at tabe fremdrift eller gå helt i stå. En velgennemtænkt arbejdsplan holder orden på detaljerne for dig og støtter dig, når du spekulerer på, hvad du har klaret og hvad du endnu ikke har fået tid til.

Den tredje grund er, at I får kontakter uden for jeres interessegruppe og får feedback udefra. Din medarbejder på FO-Aarhus kender sikkert mange andre i samme "branche". Networking og at skaffe sig kontakter er vigtigt, og du kan bruge FO-Aarhus' kontaktflade som et udgangspunkt.

Eksempler
Din studiecirkel kan også omhandle mange emner. Se eksempler i menuen ovenfor. Drøft mulighederne med din FO-medarbejder.

Aktiviteterne i FO-Aarhus' Idébutik kører allerede som flekibel tilrettelagt undervisning, herunder studiecirkler. Læs meget mere om det på Idébutikkens egen hjemmeside.

Desuden har der i flere år kørt en studiecirkel på Christiansbjerg i Aarhus, hvor folk fra Bjerggaardens Lokalcenter henvendte sig til FO-Aarhus med ønske om at oprette en studiecirkel med et 36 timers forløb med emnet: Christiansbjergs lokalhistorie. De havde ikke mod på selv at køre det og ønskede ikke løn for det, men blot mulighed for engang imellem at hente en oplægsholder ind udefra, for at "løfte" dem lidt. Studiecirklen har gennem de seneste år produceret en masse godt materiale og historier, der bruges på Lokalcentret.