Studiecirkler i FO-Aarhus

Din studiecirkel kan også omhandle mange emner. Se eksempler i her i menuen og drøft evt. mulighederne med din FO-medarbejder.

Læseforeningen

Læseforeningen vil skabe stærke læsende fællesskaber som alle uanset vilkår og baggrund har mulighed for at blive en del af

Motion

Kunne I tænke jer på egen hånd

- at udforske nye motionsformer?
- at få tid og ro til den ugentlige motion?
- at have samvær med andre omkring motionen?
- at blive inspireret og motiveret til mere og anderledes motion?
- at få lidt overbygning i form af teori, lære om kroppen og fysikken?
- at forberede stævner, hvor I møder andre motionister?

Økologisk mad

Bæredygtig madlavning

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udforske miljø og økologi inden for madlavning?
- at få tid og ro til fordybelse i emnet?
- at afprøve viden og opskrifter og dele erfaringer med andre?
- at blive inspireret og motiveret til at udvide horisonten - råvarer og opskrifter fra hele verden?
- at lave eksperimenter på det kulinariske område?
- at lave undersøgelser, holdningsbearbejdning, spisevaneændringer?

U-lande

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udforske u-landsproblematikken?
- at få tid og ro til fordybelse i særlige emner?
- at dele viden og erfaringer med andre?
- at blive inspireret og motiveret til at udvide horisonten og se nye sammenhænge?
- at lave oplysningskampagner/studie-rejser, konferencer

Teater

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udvikle jeres drama-evner?
- at skrive jeres eget stykke?
- at opfinde/afprøve nye drama/teaterformer og udtryk?
- at få tid og ro til fordybelse i øveprocesser?
- at blive inspireret af gamle og nye stykker?
- at blive bedre til samspillet/monologer eller hvad I nu brænder for?
- at forberede forestillinger?

Kor

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at synge sammen?
- at lære nye sange og genrer?
- at øve rytmer/performance?
- at øve flerstemmigt?
- at afprøve musikalske idéer?
- at udvikles kreativt?

Barsels-café

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udveksle erfaringer og nyheder med andre nybagte forældre?
- at få tid og ro til en god snak om eventuelle problemer?
- at have samvær med ligesindede omkring nyfødte, barsel, amning, parforhold osv?
- at blive inspireret og motiveret til ny viden og aktiviteter i forældrerollen?
- at få lidt overbygning i form af teori, lære om kroppen og fysikken?

Musik

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at skrive sange?
- at øve sangene igennem?
- at øve på instrumenter?
- at øve samspil?
- at afprøve musikalske idéer?
- at udvikles kreativt?

Kreativ

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udvikle jeres kreative og kunstneriske evner?
- at opfinde/afprøve nye kreative former og udtryk?
- at få tid og ro til fordybelse i kreative processer?
- at blive inspireret af f.eks. gamle håndværk og nye stilarter?
- at forberede udstillinger?

Fødsel

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udforske nye motionsformer for gravide eller nybagte mødre?
- at få tid og ro til de ugentlige øvelser?
- at have samvær med ligesindede omkring motionen?
- at blive inspireret og motiveret til mere og anderledes motion?
- at få lidt overbygning i form af teori, lære om kroppen og fysikken?

Historie

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udforske det historiske Aarhus?
- at få tid og ro til fordybelse i særlige lokalhistoriske emner f.eks. sammenskrive refleksioner til større eller mindre artikler på det nye AarhusWiki?
- at dele historisk og teknisk viden og erfaringer på området med andre?
- at blive inspireret og motiveret til at udvide horisonten og se nye sammenhænge?
- at lave digitale indtastninger og registreringer af historisk materiale for Stadsarkivet i Aarhus f.eks. uploade fotos til Danske Billeder/Stadsarkivets hjemmeside?

Miljø

Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udforske miljø og økologi?
- at få tid og ro til fordybelse i særlige emner?
- at dele viden og erfaringer med andre?
- at blive inspireret og motiveret til at udvide horisonten?
- at lave eksperimenter i lille skala/i det nære miljø?
- at lave undersøgelser, holdningsbearbejdning, vaneændringer?