Kunne I tænke jer på egen hånd
- at udvikle jeres kreative og kunstneriske evner?
- at opfinde/afprøve nye kreative former og udtryk?
- at få tid og ro til fordybelse i kreative processer?
- at blive inspireret af f.eks. gamle håndværk og nye stilarter?
- at forberede udstillinger?

Så er FO-Aarhus' studiecirkler måske lige noget for jer.  Vi synes det skal være sjovt at afprøve kreative evner, uanset om man vil være stjerne, professionel kunstner eller "bare få brugt sine mange tommelfingre" til noget kreativt.

Se her et par gode eksempler på kreative studiecirkler:
Perron 1 - en kunstnergruppe, der holder til i lokaler i FO-byen: https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU
F
O-byens Vævere, der holder til i lokaler i FO-byen: https://www.youtube.com/watch?v=QGtV_8ngApU

3 gode grunde til studiecirkel

1. Med en studiecirkel kan I via FO-Aarhus få hjælp med kreativt lokale/værksted eller andre praktiske ting.

2. Det, I får med en studiecirkel, er nemlig orden og system i arbejdet. At nå sit mål uden for sit kreative værksted i dag kræver utroligt meget arbejde. Ud over at I skal skabe ordentlige kunstværker, skal I også bekymre jer om markedsføring, networking, pressemateriale, hjemmeside, image/udseende/fotos m.m. Få kunstnere kan overskue alt dette uden at tabe fremdrift eller gå helt i stå.

3. I får kontakter uden for jeres egen kreative gruppe. Det er let nok at blive i sit værksted og ikke komme videre. Så er det godt at få feedback udefra. FO-Aarhus kender sikkert mange andre kreative folk, som I kan inspireres af. Networking og det at skaffe sig de rigtige kontakter er vigtigt, og I kan bruge FO-Aarhus' kontaktflade som et udgangspunkt.

Leder af studiecirklen
I en studiecirkel skal der være en leder. I nogle grupper bidrager alle med lige meget og bestemmer lige meget. Andre grupper har en klar leder, som bestemmer det meste. Begge metoder kan bruges. Tit er lederen det medlem, som er "bedst til at holde orden".

Lederen af studiecirklen er den
- der har ansvar for kontakten til FO-Aarhus
- der sørger for, at deltagerlister bliver udfyldt
- der tjekker, at aftaler overholdes
- der sørger for at alle på demokratisk vis kommer til orde og er med til at påvirke cirklens indhold og arbejdsmetoder

Deltagerlister
Et vigtigt værktøj for at få et lokale m.m. er, at FO-Aarhus får tilsendt deltagerlister med oplysning om
- hvornår I mødes i studiecirklen
- hvor længe I mødes
- hvem der deltager

"Listen" er et administrativt værktøj, som bekræfter over for FO-Aarhus og kommunen, at jeres gruppe er aktiv i studiecirklen. Så kan FO-Aarhus få tilskud fra det offentlige, hvilket går til lokaler, inventar osv. Uden udfyldte lister får vi ingen penge. At udfylde en liste er ikke svært.

Efter cirklen er slut, skal lederen underskrive listen og sende den ind til FO-Aarhus. Listen er et værdipapir, så vær forsigtig med ikke at notere datoer eller timer, hvor I ikke har været aktive i cirklen - det er bedrageri! Prøv at gøre det rigtigt fra starten, så giver det mindst arbejde for alle - det skal være ærligt og lovligt.

 Sådan fungerer en studiecirkel:
- Den skal være åben for alle (der må ikke kræves medlemsskab)
- Den skal være frivillig for alle
- Hovedparten af deltagerne skal være over 18 år
- I skal have en arbejdsplan for hele forløbet, som FO-Aarhus skal have en kopi af
- I skal være mindst 3 deltagere (inkl. lederen)
- I skal mødes mindst 2 gange og mindst 9 skoletimer (á 55 min.) i hele forløbet (max. 45 uger pr. år)
- I må max. mødes 3 gange om ugen og max. 4 skoletimer pr. gang
- I har kun adgang til jeres lokale, når I mødes som en del af arbejdsplanen dvs. på mødegangene
- Hver studiecirkel betaler 100 kr. pr. måned til FO-Aarhus og har dermed adgang til lokalet efter planen

Hvis holdet opnår tilskud fra anden side, f.eks. folkeoplysningsloven, skal det oplyses, inden holdet starter, idet vi sikrer os, at der ikke opnås dobbelt tilskud.

Har Ispørgsmål og ønsker at høre mere om studiecirklerne, så send en mail til skoleleder Torben Dreier (td@fo-aarhus.dk) eller kursuschef Jette Bach (jb@fo-aarhus.dk)