Kunne I tænke jer på egen hånd

- at udforske nye motionsformer?
- at få tid og ro til den ugentlige motion?
- at have samvær med andre omkring motionen?
- at blive inspireret og motiveret til mere og anderledes motion?
- at få lidt overbygning i form af teori, lære om kroppen og fysikken?
- at forberede stævner, hvor I møder andre motionister?

Så er FO-Aarhus' studiecirkler måske lige noget for jer.  Vi synes det skal være sjovt at dyrke motion, uanset om man vil være professionel udøver eller eller bare "glad amatør-motionist".

3 gode grunde til studiecirkel

1. Med en studiecirkel kan I via FO-Aarhus få hjælp med bevægelseslokale eller andre praktiske ting.

2. Det, I får med en studiecirkel, er nemlig orden og system i arbejdet/træningen. Og især, hvis I kunne tænke jer at komme uden for bevægelseslokalet og møde andre motionister til f.eks. stævner, motionsdage, konkurrencer og lign., for så skal I også bekymre jer om markedsføring, networking, pressemateriale, hjemmeside, image/udseende/fotos m.m. Få alm. motionister kan overskue alt dette uden at tabe fremdrift eller gå helt i stå.

3. I får kontakter uden for jeres egen motionsgruppe. Det er let nok at blive i sit lokale og ikke komme videre. Så er det godt at få feedback udefra. FO-Aarhus kender sikkert mange andre motionister, som I kan inspireres af. Networking og det at skaffe sig de rigtige kontakter er vigtigt, og I kan bruge FO-Aarhus' kontaktflade som et udgangspunkt.

Leder af studiecirklen
I en studiecirkel skal der være en leder. I nogle grupper bidrager alle med lige meget og bestemmer lige meget. Andre grupper har en klar leder, som bestemmer det meste. Begge metoder kan bruges. Tit er lederen det medlem, som er "bedst til at holde orden".

Lederen af studiecirklen er den
- der har ansvaret for kontakten til FO-Aarhus
- der sørger for, at deltagerlister bliver udfyldt
- der tjekker at aftaler overholdes
- der sørger for at alle på demokratisk vis kommer til orde og er med til at påvirke cirklens indhold og arbejdsmetoder

Deltagerlister
Et vigtigt værktøj for at få et lokale m.m. er, at FO-Aarhus får tilsendt deltagerlister med oplysning om
- hvornår I mødes i studiecirklen
- hvor længe I mødes
- hvem der deltager

"Listen" er et administrativt værktøj, som bekræfter over for FO-Aarhus og kommunen, at jeres gruppe er aktiv i studiecirklen. Så kan FO-Aarhus få tilskud fra det offentlige, hvilket går til lokaler, inventar osv. Uden udfyldte lister får vi ingen penge. At udfylde en liste er ikke svært.

Efter cirklen er slut, skal lederen underskrive listen og sende den ind til FO-Aarhus. Listen er et værdipapir, så vær forsigtig med ikke at notere datoer eller timer, hvor I ikke har været aktive i cirklen - det er bedrageri! Prøv at gøre det rigtigt fra starten, så giver det mindst arbejde for alle - det skal være ærligt og lovligt.

 Sådan fungerer en studiecirkel:
- Den skal være åben for alle (der må ikke kræves medlemsskab)
- Den skal være frivillig for alle
- Hovedparten af deltagerne skal være over 18 år
- I skal have en arbejdsplan for hele forløbet, som FO-Aarhus skal have en kopi af
- I skal være mindst 3 deltagere (inkl. lederen)
- I skal mødes mindst 2 gange og mindst 9 skoletimer (á 55 min.) i hele forløbet (max. 45 uger pr. år)
- I må max. mødes 3 gange om ugen og max. 4 skoletimer pr. gang
- I har kun adgang til jeres lokale, når I mødes som en del af arbejdsplanen, dvs. på mødegangene
- Hver studiecirkel betaler 100 kr. pr. måned til FO-Aarhus og har dermed adgang til lokalet efter planen

Hvis holdet opnår tilskud fra anden side, f.eks. folkeoplysningsloven, skal det oplyses, inden holdet starter, idet vi sikrer os, at der ikke opnås dobbelt tilskud.

Har I spørgsmål og ønsker at høre mere om studiecirklerne, så send en mail til skoleleder Torben Dreier (td@fo-aarhus.dk) eller kursuschef Jette Bach (jb@fo-aarhus.dk)